top of page

Bestuursorganen

Het is misschien een beetje bijzonder om op mijn website expliciet te adverteren dat ik ook actief kan zijn in adviesorganen van een organisatie.  Meestal wordt dit meer achter de schermen geregeld.

Ik wil hier graag expliciet woorden geven aan hoe ik een rol als bijvoorbeeld verbindend extern bestuurslid of lid van een investeringscomité benader.

pexels-julia-volk-5273284.jpg

Wij zijn als mens wat onze programmering (ons DNA) betreft nog hetzelfde als in de oertijd. Toen we leefden in de natuur was er typisch een tekort aan eten en was er continue bedreiging. Dat maakt dat we neiging hebben om hebberig te zijn en om ons via macht te verdedigen of indien nodig zelfs anderen aanvallen. Doordat we zijn beginnen samenwerken, hebben cultuur en technologie ervoor gezorgd dat we over het algemeen een overvloed hebben aan voedsel, en onze veiligheid verzekerd is.

Toch blijft onze programmatie hetzelfde en heeft elk van ons de neiging om op momenten in ons leven in deze overlevingspatronen te komen. Dit is erg menselijk.

Om die reden hebben we ons te organiseren dat we onszelf beschermen door ons te omringen met anderen die ons ter verantwoording kunnen roepen, of waardoor we samen beslissingen kunnen nemen.

Wanneer we met een groep mensen samenwerken, kan elke persoon zijn eigen rol vertegenwoordigen. In een collectief kan elk lid, afhankelijk van de stoel waar die op zit en afhankelijk van diens eigen achtergrond, andere belangen verdedigen. Zo kom je tot een breder gedragen inzicht wat ook breder gedragen belangen kan vertegenwoordigen. Dit zorgt ervoor dat we beslissingen nemen die het belang van één persoon overstijgen. 

Ik zie het als mijn rol om binnen een adviesorgaan zowel op de rationele als op de emotionele laag aanwezig te zijn, en interventies te doen. Ik heb aandacht voor het financiële, technische, organisatorische, de verkoop, de markt, klanten en personeel. Ook tracht ik me gewaar te worden wat er tussen de leden van het collectief speelt en of er nood is om ruimte te geven aan dat wat (nog) niet is uitgesproken. 

Ik houd zo goed mogelijk rekening met de fase waarin de groep mensen zich bevindt en zal trachten passende interventies te doen die zowel nodig zijn als gedragen kunnen worden.

De groei en ontplooiing van een organisatie is belangrijk, om de organisatie een grotere impact op de wereld te kunnen laten hebben. Ik tracht dit te stimuleren en tegelijk de effecten op de verschillende stakeholders in kaart te houden.

bottom of page